Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac 

Rozpoczęcie:październik 2022Czas trwania:3 semestry
Tryb kształcenia:onlineTytuł zawodowy:specjalista dyplomowany
Odpłatność:300 zł miesięcznie przez 15 miesięcyWpisowe:100 zł

Specjalista ds. kadr i płac

Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w dziale kadrowo- płacowym w strukturach dużych, średnich i małych firm, urzędach, biurach rachunkowych i innych organizacjach, a także do świadczenia usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.

Warunki rekrutacji*:

 • ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie
  lub
 • świadectwo dojrzałości.

Uwaga!
*W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.

Treści kształcenia:

 • Prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy
 • Zatrudnianie, dokumentowanie i wynagradzanie osób na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 • Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń, różnego typu świadczeń i obciążeń związanych z pracą
 • Rozliczenia z ZUS, z urzędem skarbowym
 • Podstawy prawne w sprawach kadrowych i płacowych
 • BHP w pracy
 • Elementy ekonomii i statystyki
 • Etyka zawodowa
 • Pracownia informatyczna (Płatnik, program płacowy)
 • Język obcy zawodowy

Zobacz program

Masz pytanie?

Chcesz porozmawiać?

tel: +48791117436

Obowiązek informacyjny