Dyplomowany specjalista ds. sprzedaży

Rozpoczęcie:październik 2022Czas trwania:3 semestry
Tryb kształcenia:onlineTytuł zawodowy:specjalista dyplomowany
Odpłatność:300 zł miesięcznie przez 15 miesięcyWpisowe:100 zł

Dyplomowany specjalista ds. sprzedaży bez matury

Specjalista ds. sprzedaży nabywa kompetencje z zakresu podstaw ekonomii, obsługi klientów, organizacji i pracy zespołu. Poznaje nowoczesne trendy wspierające osiąganie najlepszych wyników, narzędzia kształtowania i wpływania na relacje ze współpracownikami i zarządem.
Podczas kształcenia wykorzystywane będą aktywne metody prezentacji wiedzy, z zastosowanie ćwiczeń i warsztatów interaktywnych.

Warunki rekrutacji*:

 • ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie
  lub
 • świadectwo dojrzałości.

Uwaga!
*W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.

Treści kształcenia:

 • Organizacja i techniki sprzedaży
 • Obsługa klientów
 • Marketing w działalności handlowej
 • Przedsiębiorca w handlu
 • Język obcy w działalności handlowej
 • Sprzedaż towarów
 • Symulacyjna firma handlowa
 • Towar jako przedmiot handlu

Zobacz program

Masz pytanie?

Chcesz porozmawiać?

tel: +48791117436

Obowiązek informacyjny