Dyplomowany specjalista logistyk 

Rozpoczęcie:październik 2022Czas trwania:3 semestry
Tryb kształcenia:onlineTytuł zawodowy:specjalista dyplomowany
Odpłatność:300 zł miesięcznie przez 15 miesięcyWpisowe:100 zł

logistyk studia bez matury

Absolwent specjalności posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w realizacji procesów logistycznych na każdym etapie łańcucha zabezpieczenia logistycznego w małych, średnich i dużych firmach logistycznych i zakładach produkcyjnych.

Warunki rekrutacji*:

 • ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie
  lub
 • świadectwo dojrzałości.

Uwaga!
*W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.

Treści kształcenia:

 • BHP w logistyce
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język angielski zawodowy
 • kompetencje społeczne i organizacyjne
 • gospodarka magazynowa, magazyny produkcyjne, magazyny dystrybucyjne
 • logistyka transportu, usługi logistyczno – transportowe
 • procesy magazynowe, organizacja prac magazynowych
 • procesy transportowe
 • procesy magazynowo spedycyjne

Zobacz program

Masz pytanie?

Chcesz porozmawiać?

tel: +48791117436

Obowiązek informacyjny