Kształcenie specjalistyczne – inwestycja przynosząca kompleksowy zysk

studia online

Edukacja – podobnie jak wszelkie inwestycje biznesowe – powinna ułatwiać osiąganie celów, usprawniać procesy i stanowić trampolinę do dalszego rozwoju. Aby tak się stało, decyzja o wyborze ścieżki kształcenia nie może opierać się na jednym, uniwersalnym i narzuconym modelu. Jak zatem młody człowiek, który wkracza dopiero na rynek pracy, może wykorzystać swój potencjał? Zdaniem ekspertów, sięgając po nowoczesny model kształcenia w ramach krótkich cykli. To bowiem właśnie on najlepiej odpowiada na potrzeby aktualnego rynku pracy i najskuteczniej wpisuje się w nowoczesne trendy.

Europejski standard

Wysokorozwinięte kraje Zachodu szybko dostrzegły, iż w dotychczasowym modelu kształcenia pojawiła się wyraźna luka. Rynek pracy zaczął wyciągać dłoń w stronę młodych, kreatywnych specjalistów, posiadających wiedzę praktyczną w wąskiej specjalizacji i gotowych do szybkiego podjęcia zatrudnienia. Tymczasem tradycyjna ścieżka edukacji, bazująca na linearnym przejściu z poziomu szkoły średniej do programów licencjackich i magisterskich, przestała odpowiadać na te potrzeby. Absolwent szkoły średniej nie jest bowiem gotowy do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty, a czas oczekiwania na licencjatów czy magistrów okazuje się być aktualnie za długi w porównaniu do zwiększonej dynamiki rynku. Bardziej ogólne i wieloletnie modele studiowania oznaczały zatem ograniczanie potencjału, a mnogość i formuła zajęć blokowały możliwość jednoczesnego podjęcia pracy. Odpowiedzią na te wyzwania okazało się kształcenie specjalistyczne, które obecnie stało się standardem w 19 krajach. Już 10 lat wstecz korzystało z niego niemal 2 miliony studentów, a liczba ta stale rośnie (przeczytaj więcej).

Sukces studenta to sukces przedsiębiorstwa

Krótkie programy i bardzo konkretne przygotowanie zawodowe to ogromna korzyść, którą zaczęto dostrzegać także w Polsce. Przedstawiciele firm niezmiennie podkreślają, że kapitał ludzki jest najcenniejszym zasobem, bez którego nie jest możliwe skuteczne działanie na rynku. Ceniony pracownik to taki, który posiada pogłębioną wiedzę w wąskiej specjalizacji, potrafi ją wykorzystać w sposób twórczy, posiada praktyczne doświadczenie oraz znaczną dyspozycyjność. Powyższe względy sprawiają, iż coraz chętniej zatrudniani są studenci oraz absolwenci programów kształcenia specjalistycznego. Już w ciągu trzech semestrów pozwalają one uzyskać doskonałe przygotowanie zawodowe, uczą przedsiębiorczości i motywują do dalszego rozwoju kompetencji. Krótkie cykle kształcenia oznaczają także, iż (w przeciwieństwie do studiów na poziomie 6) możliwość uzupełniania wiedzy i dokształcania się jest dostępna oraz bardzo wygodna. Oferowana przez wiele uczelni formuła zajęć online pozwala dodatkowo na jednoczesne odbywanie stażu lub podjęcie pracy w przyszłym zawodzie. O jakości tak zdobytych kwalifikacji może świadczyć fakt, że rynek zgłasza zapotrzebowanie na programy krótkich cykli w kolejnych obszarach i branżach, takich jak: logistyka, ekologia, leśnictwo, bezpieczeństwo, handel czy nawet mechanika lotnicza.

Społeczeństwo oparte na wiedzy

Jak zauważają specjaliści Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Szkolnictwa Wyższego EURASHE, kształcenie specjalistyczne generuje nie tylko wyższy wskaźnik zatrudnienia absolwentów i większe zyski firm, ale także przyczynia się do korzystnych zmian społecznych. Możliwość podjęcia nauki w dowolnym momencie, na dowolnym etapie życia oraz w formule ułatwiającej godzenie kształcenia z innymi obowiązkami, sprawia, że po rozwiązanie to sięgają osoby dotąd wykluczone z dostępu do specjalistycznej edukacji. Wśród uczestników programów kształcenia specjalistycznego coraz częściej spotkać można osoby starsze, pracujące, niepełnosprawne, nieposiadające matury lub takie, dla których wieloletnie programy i formuła stacjonarnej nauki były poważną przeszkodą. Większa inkluzywność przekłada się nie tylko na wyższy stopień tolerancji, ale także naturalnie ewoluującą potrzebę stałego uczenia się i zdobywania wiedzy – co oznacza długofalowe ogólnospołeczne korzyści, znacznie wykraczające poza te jednostkowe.

Sprawdź naszą ofertę: https://specjalista.wste.edu.pl/oferta

* Źródło danych:

European Association of Institutions in Higher Education, Short Cycle Higher Education in Europe Level 5: the Missing Link, https://www.eurashe.eu/library/l5_report_sche_in_europe_full_report_jan2011-pdf/ [dostęp: 23.08.2021].