SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO PROFESJONALNEJ KADRY

studia bez matury

Zapraszamy do współpracy w zakresie rekrutacji i kształcenia pracowników pod potrzeby firmy. Poszukujemy partnerów, z którymi będziemy mogli przygotować kadry w pożądanych przez pracodawców specjalnościach.

Kształcenie specjalistyczne to:

 • nowoczesny model edukacji, uznawany na krajowym i europejskim rynku pracy
 • kształcenie sprofilowane pod potrzeby firmy
 • krótkie, trwające 3 semestry studia rozwijające konkretne umiejętności
 • możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych potrzebnych na rynku – absolwenci uzyskują tytuł dyplomowanego specjalisty z danego obszaru

Korzyści dla firmy:

 • szybkie pozyskanie nowych pracowników poprzez umożliwienie im zdobycia potrzebnych
  w firmie kwalifikacji
 • podniesienie kompetencji obecnych pracowników
 • wzrost efektywności pracy
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • zwiększenie sprzedaży

Kształcenie będzie realizowane w trybie online, a to oznacza:

 • możliwość pozyskania pracowników z całej Polski i zagranicy (niezależnie od miejsca zamieszkania)
 • oszczędność czasu i pieniędzy
 • możliwość połączenia nauki z pracą zawodową

Przygotowujemy dedykowane programy kształcenia specjalistycznego.

Po analizie potrzeb firmy opracowujemy i realizujemy kształcenie przygotowujące pracowników do pracy na konkretnych stanowiskach tak, aby zdobyte umiejętności i wiedza przyniosły przedsiębiorstwu wymierne korzyści.

Przykładowe programy kształcenia specjalistycznego:

WSTiE jest rozpoznawalną marką na polskim rynku edukacyjnym.

Od lat prowadzi prestiżowe programy kształcenia – studia I i II stopnia, studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz doradztwo, odpowiadając na bieżące potrzeby rynku.
Bogate doświadczenie potwierdzone licznymi nagrodami i certyfikatami jest gwarancją, że uczelnia jest pewnym partnerem sektora MŚP. Kadra wykładowców-praktyków posiadająca szerokie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe dba o najwyższy poziom usług rozwojowych.

Nasza uczelnia zapewnia wsparcie i profesjonalną pomoc w zakresie pozyskania finansowania i realizacji usług doradczo-szkoleniowych.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
e-mail: szkola@wste.edu.pl,
tel.: +48 791 117 436