Kształcenie specjalistyczne

Nowoczesny model edukacji składający się z krótkiego 3-semestralnego cyklu,
rozwijający konkretny obszar umiejętności.
Studia krótkiego cyklu, również dla osób bez matury – studiujesz i w międzyczasie robisz maturę!

(Forma kształcenia bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najczęściej wybieranych.
Nazywana jest „krótkim cyklem” kształcenia wyższego.)

studia online

szybka ścieżka kształcenia
tylko 3 semestry nauki
minimum teorii, maksimum zajęć praktycznych

studia online

wyższe kwalifikacje zawodowe poszukiwane przez rynek pracy

studia online

kwalifikacja pełna na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji uznawana w Unii Europejskiej

studia online

możliwość kontynuacji nauki na drugim roku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to system porządkujący wiedzę i kompetencje uzyskiwane w poszczególnych etapach kształcenia w Polsce. Ma 8 poziomów kwalifikacji pełnych.

Kształcenie realizowane w trybie online w czasie rzeczywistym

  • Oszczędność czasu i pieniędzy
  • Możliwość połączenia nauki z pracą zawodową
  • Dostęp do kadry nauczycieli akademickich w dowolnym miejscu i czasie
  • Szansa nauki dla osób mieszkających zagranicą, daleko od ośrodków akademickich oraz osób z niepełnosprawnościami
  • Dostęp do wiedzy wszędzie i zawsze!

WYBIERZ KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE!

studia bez matury

Jeżeli nie zdałeś egzaminu maturalnego, a chcesz  zadbać o swoją przyszłość – wybierz kształcenie specjalistyczne!

Możesz kontynuować naukę  na poziomie wyższym, a w  trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskać maturę. Nie tracisz roku!

Otrzymasz świadectwo specjalisty dyplomowanego po dostarczeniu świadectwa dojrzałości.

Jeżeli nie posiadasz świadectwa dojrzałości, otrzymasz  zaświadczenie o ukończeniu kształcenia specjalistycznego. 

Po trzech semestrach możesz kontynuować naukę na studiach licencjackich lub inżynierskich, już od drugiego roku

O czym będziesz się uczył w toku kształcenia specjalistycznego?

Przygotowane przez nas przykładowe PIGUŁKI WIEDZY zawierają wybrane tematy z określonej dziedziny, które nasi wykładowcy szczegółowo omówią na zajęciach.

Te krótkie filmiki pokażą Ci na konkretnych przykładach, ile praktycznych zagadnień możesz poznać i zgłębić podczas kształcenia specjalistycznego.

Masz pytanie?

Chcesz porozmawiać?

tel: +48791117436

Obowiązek informacyjny