Dyplomowany specjalista ds. księgowości

Rozpoczęcie:październik 2022Czas trwania:3 semestry
Tryb kształcenia:onlineTytuł zawodowy:specjalista dyplomowany
Odpłatność:300 zł miesięcznie przez 15 miesięcyWpisowe:100 zł

Dyplomowany specjalista ds. księgowości studia on line

Absolwent posiada umiejętność organizowania rachunkowości w różnych organizacjach, ewidencjonowania operacji gospodarczych, wyceniania składników aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań i prowadzenia analizy finansowej, przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników.

Warunki rekrutacji*:

 • ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie
  lub
 • świadectwo dojrzałości.

Uwaga!
*W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.

Treści kształcenia:

 • Podstawy ekonomii i finansów; podstawy statystyki
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Elementy prawa
 • Rozliczenia z ZUS
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i prowadzenie analizy finansowej
 • Prowadzenie inwentaryzacji
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
 • Język obcy zawodowy
 • Rozliczanie podatków

Zobacz program

Masz pytanie?

Chcesz porozmawiać?

tel: +48791117436

Obowiązek informacyjny